Ο σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να παράγει «κέρδος» για τον επιχειρηματία, άρα είναι επιβεβλημένο αυτή να είναι αποδοτική.

Τις περισσότερες φορές οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι θέλουν και πώς θα το πετύχουν. Η επιχείρηση που θέλει να πετύχει στην αγορά, πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά ένα στρατηγικό σχέδιο επίτευξης των στόχων της, αλλιώς όχι μόνο δεν θα πετύχει, αλλά θα γίνει έρμαιο της όλης κατάστασης.

Μερικά από τα βασικότερα προβλήματα αποτελούν τόσο η κοστολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, όσο και ο υπολογισμός και η διαχείριση του κόστους του χρήματος.

Κοστολογήσεις: Πόσο τελικά μου κοστίζουν ανά μονάδα τα προϊόντα που πουλάω; Πώς να τιμολογήσω σωστά τα νέα μου προϊόντα; Η σωστή απάντηση αυτής της ερώτησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κάθε επιχείρησης. Μόνο εάν μια επιχείρηση, είτε είναι εμπορική, είτε είναι παραγωγική, καταφέρει να απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή θα είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Χρηματοοικονομική εξυγίανση και μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων: Μεγάλη πληγή σχεδόν για το σύνολο των επιχειρήσεων αποδεικνύεται το κόστος χρήματος, οι επιταγές μακράς λήξης οι οποίες και «σπάνε» στις τράπεζες, τα δάνεια βραχυπρόθεσμης λήξης κ.τ.λ. Παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να αναπτύξει το όραμά του και τις όποιες ικανότητές του.

Δυστυχώς, οι σημερινές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τα δύο παραπάνω προβλήματα βρίσκονται σε δεινή θέση καθώς:

Τα διάφορα «σοβαρά» συστήματα κοστολόγησης και έλεγχου τόσο των ταμειακών ροών όσο και των τραπεζικών εξόδων αποτελούν απαγορευτικό είδος για τον προϋπολογισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πορευτούν με τις διάφορες εμπορικές εφαρμογές, που είναι σχεδόν ακατάλληλες για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εκάστοτε επιχείρησης δυστυχώς τις πιο πολλές φορές δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την επίλυση των προβλημάτων.

Τα διάφορα «εκπαιδευτικά» σεμινάρια μόνο αποσπασματικές πληροφορίες μπορούν δώσουν και την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά δεν έχουν εφαρμογή στη δική μου επιχείρηση.

Επίσης, διάφοροι εξωτερικοί συνεργάτες, όπως:

Λογιστές οι οποίοι λόγω του φόρτου των εργασιών τους, του διαφορετικού αντικειμένου εξειδίκευσης και γενικώς της διαφορετικής οπτικής γωνίας που εξετάζουν τις επιχειρήσεις, τις πιο πολλές φορές αντί να βοηθήσουν δυσχεραίνουν τις καταστάσεις.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι ίσως είναι οι μοναδικοί που μπορούν να βοηθήσουν.

Δυστυχώς όμως στη χώρα μας παρατηρείται το φαινόμενο να δηλώνουν όλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων, άσχετα εάν έχουν ή όχι τις ουσιαστικές γνώσεις που απαιτούνται, με αποτέλεσμα την αποτυχία και φυσικά τη δυσπιστία των επιχειρηματιών για το σύνολο του κλάδου.

Ετσι εξηγείται και το γεγονός ότι τα περισσότερα γραφεία συμβούλων ασχολούνται μόνο με τα προγράμματα επιχορηγήσεων και ίσως παράλληλα με την ουσία της συμβουλευτικής.

Πώς η επιχείρηση θα αναπτυχθεί ορθολογικά
Οπως αναφέρθηκε, μόνο κάποιος με εξειδικευμένες γνώσεις ενός συμβούλου επιχειρήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει με λογικό κόστος μια μικρομεσαία επιχείρηση:

  • Να καταλάβει ότι η επιχειρηματική αξία ενός ευρώ είναι η ίδια με την επιχειρηματική αξία ενός εκατομμυρίου ευρώ.
  • Να καταλάβει η εκάστοτε επιχείρηση τι σημαίνει κόστος χρήματος.
  • Να δώσει λύσεις τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής φύσης, οι οποίες δεν θα είναι απλώς θεωρίες, αλλά εφαρμογές στην πράξη και με απτά αποτελέσματα.
  • Να ελέγξει τα τραπεζικά της έξοδα (κρυφά και φανερά).
  • Να αναπροσαρμόσει τα δάνειά της με καλύτερους όρους.
  • Να αναλύσει τις ταμειακές της ροές.
  • Να ανακαλύψει και στη συνέχεια να διορθώσει τις «τρύπες» ρευστότητάς της.

Τρόποι για τη βελτίωση των ταμειακών ροών

Στείλτε εγκαίρως τους λογαριασμούς: Χρεώνετε «τις δουλειές σας» σε τακτική βάση. Οταν αναλαμβάνετε μακροπρόθεσμα έργα ή πελάτες, διαπραγματευτε ουργήστε κίνητρα για πιο γρήγορες πληρωμές.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν μερικές φορές να μειώσουν τον χρόνο αναμονής για πληρωμές προσφέροντας έκπτωση για γρήγορη πληρωμή.

Αποφύγετε από την αρχή τους πελάτες που πληρώνουν αργά ή καθόλου: Αν κάποιος πρόκειται να γίνει σημαντικός πελάτης, κάντε μια έρευνα. Ελέγξτε την πιστωτική του ικανότητα.

Χρησιμοποιήστε αντιπραγματισμό αντί για ρευστό:Μπορείτε να μειώσετε την πίεση στα χρήματά σας αν χρειάζεστε κάτι από κάποιον και μπορείτε να προσφέρετε δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα.

Μείωση του χρονικού διαστήματος είσπραξης πελατών – εξόφλησης προμηθευτών: Είναι συχνό το φαινόμενο των επιχειρήσεων να πληρώνουν σε συντομότερα χρονικά διαστήματα τις υποχρεώσεις τους από το να εισπράττουν τις απαιτήσεις τους. Το χρονικό αυτό «κενό» σημαίνει ότι η επιχείρηση δανείζεται ξένα κεφάλαια, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Περικόψτε το απόθεμά σας: Τα χρήματα που δεσμεύετε σε απόθεμα είναι χρήματα που δεν παράγουν τόκο ή δεν αυξάνονται. Ορισμένες φορές, η μείωση αποθέματος μπορεί να είναι εξαιρετικά απλή. Αν ο πελάτης εξακολουθεί να έχει καλές επιλογές, δεν θα έχει σημασία που είναι λιγότερες από πριν.

Σκεφτείτε να ενοποιήσετε τα δάνειά σας: Αν έχετε περισσότερα από ένα δάνεια, εξετάστε τα επιτόκια και τους όρους για το καθένα. Ισως μπορέσετε να ενοποιήσετε δύο ή περισσότερα δάνεια σε λογαριασμό με μικρότερο επιτόκιο και μεγαλύτερο ορίζοντα αποπληρωμής για μικρότερες δόσεις.

Θανάσης Αγγελακάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *